Wednesday, June 9, 2010

KATA FIKIR KU - 2

...mengenal.., mengetahui.., dan menuntut kepakaran..
adalah menjadi kegemaranku.., namun sangat kupasti..,
bahawa aku tidaklah 'MAHA' untuk ketiga-tiga itu..